Neuropszichológia

Önkitöltős tesztek

Bizonyos állapotok, például a depresszió és a szorongás ronthatják a kognitív funkciókat. Ezért kognitív funkcióromlás ezen állapotok meglétének vizsgálata is szükséges. Erre alkalmas például a Spielberger-féle állapot- vonásszorongás kérdőív és a Beck-féle depresszió kérdőív. Ezen kérdőíveket a betegek egyedül töltik ki.

Spielberger-féle állapot- vonásszorongás kérdőív

A kérdőív két részből áll: az első 20 kérdésből álló blokk a beteg aktuális, a kérdőív kitöltésének pillanatában megélt szorongás érzésére vonatkozik. A második, szintén 20 kérdésből álló blokk pedig az általános, a beteg mindennapjai során megélt szorongás felmérésére szolgál.

Értékelés (részenként külön-külön számítandó):

 • <45 pont: szorongás nem áll fenn vagy enyhe mértékű
 • 45-60 pont: közepes mértékű szorongás
 • 61-80 pont: súlyos mértékű szorongás

Beck depresszió kérdőív

A kérdőív 13 kérdésből áll, kitöltése nagyjából 10 percet vesz igénybe. Információt szolgáltat a kitöltő szemléletéről és a depresszió tüneteinek fennállásáról, vagy azok hiányáról.

Értékelés:

 • 0-5 pont: normál
 • 6-11 pont: enyhe
 • 12-15 közepesen súlyos
 • ≥15: súlyos

Trail-making teszt A és B

A trail-making teszt a homloklebeny működését vizsgálja. Számos kognitív funkcióról ad információt, mint például a váltakozó figyelem, kognitív flexibilitás, motoros képességek sebessége és a vizuális keresés. Az A teszt során a kitöltőnek 25 darab számot tartalmazó kört kell összekötnie növekvő sorrendben. A B teszt kinézetre hasonló az A teszthez, ezúttal azonban a kitöltőnek számokat tartalmazó köröket és betűket tartalmazó köröket kell váltakozva összekötnie, a számok esetében növekvő sorrendben, a betűk esetében pedig ábécé sorrendben.

Értékelés:

 • A teszt kóros: >79 másodperc
 • B teszt kóros: >273 másodperc

Vizsgáló személy segítségével kitöltött tesztek
Ray Auditív Verbális Tanulási Teszt

A teszt felvétele során a vizsgáló egy tizenöt szavas listát olvas fel, majd megkéri a vizsgált személyt ezen szavak felidézésére. A felidézés során a szavakat tetszőleges sorrendben idézheti fel a résztvevő. Ezt az eseménysort még négyszer ismétlik meg, majd egy új, szintén tizenöt szavas lista következik. Ezután ismét a kezdeti lista, majd 30 perc késleltetéssel szintén a kezdeti lista felidézése történik. Ezt követően a vizsgált személynek egy 30 szavas listából kell kiválasztania a kiindulási listában szereplő tizenöt szót. A teszt a temporális lebeny hippokampusz nevű agyterület funkciójának felmérésére alkalmas az azonnali- és késleltetett felidézés, valamint felismerési memória vizsgálata révén.

Értékelés:

 • Első öt felidézés összeredménye kóros, ha
  • 50-59 éves kor között <39
  • 60-69 éves kor között <35
  • 70 éves kor fölött <29
 • A késleltetett felidézés eredménye kóros, ha
  • 50-59 éves kor között <6
  • 60-69 éves kor között <5
  • 70 éves kor fölött <4

Addenbrooke-féle Kognitív Vizsgálat (AKV)

Az Addenbrooke-féle kognitív vizsgálat hat kognitív domén, az orientáció, a koncentráció, a memória, a nyelvi készségek, a verbális fluencia és téri-vizuális készségek értékelését teszi lehetővé. Vizsgálja a homloklebeny, a halántéklebeny, a fali lebeny és a nyakszirtlebeny működését. Alkalmazása széleskörűen elterjedt az enyhe kognitív zavar, valamint a demencia betegség diagnosztikájában és differenciál diagnosztikájában. A VLOM hányados (a verbális fluencia és nyelvi készségek pontszámainak összeg osztva a az orientáció és memória pontszámainak összegével) segítségével az Alzheimer-kór és a Frontotemporális demencia elkülönítéséhez nyújt segítséget. A maximálisan elérhető pontszám száz pont, a teszt felvétele 30-60 percet igényel.

Értékelés:

 • Összpontszám kóros: <84
 • VLOM hányados kóros: <2,2 vagy >3,2

Mini-Mental State Examination (MMSE)

Az MMSE a kognitív hanyatlás szűrésére és a progresszió követésére szolgáló teszt. Vizsgálja az orientációt, koncentrációt, a nyelvi készségeket, a memóriát és a téri-vizuális készségeket. Elvégzése 5-10 percet vesz igénybe.

Értékelés:

 • kóros: <26
  • 21-25: enyhe demencia
  • 11-20: közepes demencia
  • <11: súlyos demencia

Alzheimer-féle betegségértékelési skála (ADAS-Cog)

Az Alzheimer-féle betegségértékelési skála két részből áll, melyek a kognitív (-Cog) és non-kognitív (-noncog) részek A kognitív teszt az orientáció, memória, nyelvi készségek és mozgás tervezési funkciót vizsgálja. Mind az egészségesek és betegek, mint pedig Az Alzheimer-kór különböző stádiumainak elkülönítésére alkalmas. Az elérhető maximális pontszám hetven pont, az alacsonyabb pontszám jobb teljesítményre utal. Elvégzése 30-35 percet vesz igénybe.

Értékelés:

 • ≥4: enyhe kognitív zavar
 • ≥12: Alzheimer-kór

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA)

A Montreal Kognitív Felmérés egy 30 kérdésből álló szűrő teszt, amely a demencia tüneteinek fennállását vizsgálja. Az orientáció, rövidtávú memória, összpontosítás és térbeli tudatosság, nyelvi készségek, koncentráció és téri-vizuális készségek felmérését teszi lehetővé. Elvégzése 10-12 percet vesz igénybe.

Értékelés:

 • <25 pont: demencia rizikó fennáll

Clinical Dementia Rating Skála (CDR)

A CDR skálát a részvevőt vizsgáló orvos tölti ki, hat különböző domén figyelembevételével értékeli a demencia tüneteinek súlyosságát. Ezen hat domén a memória, orientáció, ítéletalkotás és problémamegoldás, szociális élet, hobbik és otthoni tevékenység valamint önellátás.

Értékelés

 • 0: demencia nem áll fenn
 • 0,5: demencia gyanú
 • 1: enyhe demencia
 • 2: közepes demencia
 • 3: súlyos demencia

Neurokognitív Kutatási Központ

1145 Budapest, Amerikai út 57.

Adatvédelem

Cookie Policy

© 2021 Neurokognitív Kutatási Központ. All Rights Reserved. Designed by 5mart Studio