Step 1 of 2

Betegtájékoztató

Vizsgálat neve

Sars-Cov-2 Initiative MedStud HUN

Vizsgálatvezető intézmény

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Vizsgálatvezető

Dr. Horváth András Attila, vezető kutató

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Arra kérjük Önt, hogy vegyen részt egy klinikai vizsgálatban! A 2020-as évben akoronavírus világjárvány gyökerestől felforgatta életünket. Kérjük, hogy a jelen vizsgálatkitöltésével segítsen a járvány hatásainak mélyebb megértésében!

Mielőtt döntene részvételéről, fontos, hogy megértse, mi a vizsgálat célja, milyenvelejárói vannak, hogyan használják fel az Öntől származó adatokat, melyek a lehetségeselőnyök és kellemetlenségek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

Mi a vizsgálat háttere és célja?

Vizsgálatunk célja a COVID-19 pandémia hatásainak vizsgálata az orvostanhallgatók életvitelére, életmódjára, általános jólétére és mentális és fizikális állapotára.

Kötelező-e a részvétel?

Az Ön döntésén múlik, hogy részt vesz-e. Ha nem kíván részt venni a klinikai vizsgálatban,az semmiféle hátrányt nem jelent Önnek. Ha úgy határoz, hogy részt vesz a vizsgálatban,akkor ki kell töltenie a Tájékoztatót és a mellékelt Írásos Beleegyező Nyilatkozatot, ilyen módon elfogadva azok tartalmát.

Az Ön beleegyezése önkéntes és befolyásolástól mentes, azt akár szóban, akár írásbanvisszavonhatja anélkül, hogy az az Ön számára hátránnyal járna.

Mi történik, ha részt vesz a vizsgálatban?

A vizsgálat során egy kérdőívet kell kitöltenie. A kitöltés történhet online formában vagykinyomtatva, kézzel kitöltve majd postai utánküldéssel. Amennyiben valamelyik kérdésrenem kíván válaszolni, úgy az adott helyet üresen hagyhatja.

Jelent-e a részvétel az Ön számára költséget?

A vizsgálatért díjazást nem áll módunkban adni.

Hogyan kezelik személyes adataimat?

Az „Írásos Beleegyező Nyilatkozat” című dokumentum elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz,hogy kezelőorvosa és a vizsgálathoz tartozó személyzet az alább felsorolt személyes adatait avizsgálat során összegyűjtse és felhasználja:

  • családi állapota
  • neme,
  • testi és lelki egészségére, illetve betegségére vonatkozó adatok,

bármely más, olyan személyes adata, melyet a vizsgálatban való részvételkor vagy azutánkövetés során nyertek.

A vizsgálat vezetője az Ön személyes adatait a vizsgálat adminisztrációjához,lebonyolításához, tudományos és statisztikai elemzéshez fogja felhasználni az adatvédelmitörvény figyelembevételével. Felelősséget vállal továbbá azért, hogy adatai ne juthassanakilletéktelenek kezébe.

Kihez fordulhatok, ha további információra vagy segítségre van szükségem?

Ha a vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon a Betegtájékoztató első oldalán feltüntetett vizsgálatvezetőhöz az alábbi email címen: andrashorvath.nicn@gmail.com

Kijelentem, hogy írásbeli tájékoztatást kaptam a fenti vizsgálatról és elolvastam a mellékelt Betegtájékoztatót. Beleegyezem a vizsgálatban való részvételbe és kijelentem, hogy részvételem teljesen önkéntes. Megértettem, hogy beleegyezésemet bármikor, indoklás nélkül visszavonhatom. Ezen írásos Beleegyező Nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, beleértve a testi vagy lelki egészségi állapotommal kapcsolatos adatokat, a Betegtájékoztatóban leírt módon használják fel.

Neurokognitív Kutatási Központ

1145 Budapest, Amerikai út 57.

Adatvédelem

Cookie Policy

© 2021 Neurokognitív Kutatási Központ. All Rights Reserved. Designed by 5mart Studio