Bálint Zsolt

Berente Dalida Borbála

Dr. Bata Zsófia

Dr. Horváth András Attila, PhD

Dr. Katz Sándor, PhD

Dr. Papp Anikó

Dr. Szirmai Danuta

Dr. Zsuffa János András

Farkas Katalin

Kegyes-Brassai Anna Csilla

Aloña Aldasoro Zabala

Dr. Horváth András Attila, PhD

igazgató, kutatásvezető

Egyetemi diplomámat általános orvostudományokból, PhD fokozatomat klinikai idegtudományokból szereztem. Fő érdeklődési területem a kognitív hanyatlás idegélettani hátterének kutatása, továbbá a neurokognitív betegségek diagnosztikájának és megelőzési lehetőségeinek fejlesztése. Kutatásaim mellett a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dolgozom, mint egyetemi adjunktus. Ha nem épen a laborban vagy az egyetemen tartózkodom, úgy szabadidőmet kosárlabdával, strandröplabdával és családom, barátaim társaságában töltöm.

Prof. Dr. Kamondi Anita, PhD, DSc

igazgatóhelyettes, kutatásvezető, vezető tudományos tanácsadó

1987-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1992-ben neurológia szakvizsgát tett, 1996-ban elnyerte az orvostudományok kandidátusa címet. 2005-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban klinikai neurofiziológiai szakképesítést szerzett.
1987-1994 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozott, majd a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján folytatta munkáját, ahol 2006-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2010-től kezdődően irányítja az OKITI Neurológiai Osztályának szakmai működését.
1989-1999 között közel 5 évet töltött külföldi intézetekben idegtudományi alapkutatással. Klinikai kutatásokat végzett a különböző eredetű tremorok pathomechanizmusának feltárására, melyért  2012-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Az utóbbi években a Nemzeti Agykutatási Program keretében az Alzheimer-kór és az epilepszia lehetséges kapcsolatát kutatja. Tudományos közleményeinek száma 100 feletti, több tankönyvfejezet és gyakorlati tankönyv szerzője.
A Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Szakképzési Grémiumának elnöke, valamint Neurológiai Grémiumának tagja.
A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Magyar Neurológiai Társaság vezetőségének tagja, az UEMS Board of Neurology valamint Board of Clinical Neurophysiology magyarországi képviselője, valamint az International Federation of Clinical Neurophysiology European Chapter ExCo oktatásért felelős tagja.
Több szakmai és tudományos díj kitüntetettje, többek között elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat és a Széchenyi István Ösztöndíjat, az Ipolya Arnold díjat valamint a Semmelweis Egyetem Oktatói Merit Díját.

Dr. Katz Sándor, PhD

egyetemi adjunktus. posztdoktor kutató

Orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, majd Ph.D. fokozatot molekuláris orvostudományokból, a gyulladás kiváltotta hám-mesenchyma átalakulás vizsgálatából szereztem. Jelenleg anatómusként dolgozom a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében. Fő érdeklődési területem a gyulladás hatásainak vizsgálata a kognitív hanyatlással járó betegségekben.

Dr. Bata Zsófia

PhD hallgató

2012-ben diplomáztam fogorvosként Pécsett. 2016-ban a Semmelweis Egyetemen tettem szakvizsgát Konzerváló Fogászat és Fogpótlástanból, majd 2020-ban Endodontiából. Főbb érdeklődési köröm a restauratív és esztétikai fogászat és az endodontia. Érdekel továbbá a kognitív zavarok és a fogazati státusz összefüggései. Egyetemi munkám mellett pácienseimet a Gellért Dentalban látom el. Szabadidőmben szívesen sütök-főzök, kerékpározok és röplabdázok.

Dr. Szirmai Danuta

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. Az egyetemi éveim során igyekeztem az alapkutatás különböző szegmenseit megismerni, így dolgoztam agykutatással, neuro-genetikával és onko-genetikával foglalkozó laborokban, de mindig is tudtam, hogy egyetem után klinikusként szeretnék majd elhelyezkedni. Jelenleg neurológus szakorvosjelöltként dolgozom az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben, és emellett megkezdtem PhD munkámat, melynek témája a tudat és a tudatzavarok vizsgálata neurofiziológiai módszerekkel, akut idegrendszeri károsodáson átesett betegek körében. Szabadidőmben kirándulok, teniszezek, zongorázom, festek vagy rajzolok.

Dr. Zsuffa János András

PhD hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem, majd háziorvostanból és foglalkozás-orvostanból szereztem szakvizsgát. Újbudán dolgozom háziorvosként, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének akkreditált oktatója vagyok.A prevenció elkötelezett híveként, tudományos érdeklődésem fókuszában a kognitív hanyatlás korai szűrésének és megelőzési lehetőségeinek vizsgálata áll.

Berente Dalida Borbála

PhD hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának V. éves hallgatója vagyok, a munkacsoporthoz 2018 szeptemberében csatlakoztam. Érdeklődési területem a téri-vizuális és vizuomotoros készségek vizsgálata Alzheimer-kórban.

Dr. Papp Anikó

PhD hallgató

Általános orvosi diplomámat Budapesten a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karán 2009-ben, neurológia szakvizsgámat 2014-ben kiváló eredménnyel szereztem. Klinikai pályafutásomat az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Neurológiai osztályán kezdtem, ahol jelenleg is neurológus adjunktusként dolgozom. Klinikai munkám mellett a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában folytattam tanulmányaimat, melynek keretében a neurodegeneratív betegségek klinikai jellemzőit vizsgálom, különös figyelmet fordítva a megváltozott alvásszerkezet jellemzőire az egyes kórképekben, emellett az alvás és a kognitív hanyatlás, valamint neurodegeneratív folyamat közötti összefüggések kutatására.

Tom Werber

TDK hallgató

General Medicine student at Semmelweis University. Ex-Military infantry medic with experience in PHTLS and advanced trauma treatment. Currently, research interests include Neural degeneration biomarkers, inflammatory causes, and associated network degeneration. Apart from working in the lab, I spend my free time playing Football, Chess and enjoying a good Whiskey!”

Kegyes-Brassai Anna Csilla

TDK hallgató

Semmelweis Egyetem általános orvostan hallgatója vagyok. 2018 szeptembere óta végzek az intézetben tudományos diákköri munkát, aminek fő témája az alvási makrostruktúra összehasonlító vizsgálata major neurokognitív betegségekben. Kutatásaim mellett érdeklődök digitális egészségügyi innovációk iránt és a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében végzek demonstrátori munkát. Szabad időmet sportlással, kirándulással és a szeretteimmel töltöm.

Bálint Zsolt

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános orvostudományi Karán 5. éves hallgató vagyok, jelenlegi kutatási témám a Covid-19 járvány hatása idős emberek kognitív képességeire és mentális egészségére.

Király Anna

TDK hallgató

2016-ban kezdtem egyetemi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az intézetben végzem Tudományos Diákköri munkám, kutatási területem a szubklinikai epileptiform aktivitás és Alzheimer-kór kapcsolata. Tanulmányi elfoglaltságaim mellett legszívesebben biciklizem, lovaglok vagy kirándulok.

Rosenfeld Viktóra

TDK hallgató

TDK munkám a szubklinikai epileptiform működészavar hatása a kognitív folyamatokra egészséges idős populációban.

Pál Vanda

TDK hallgató

Tanulmányaimat 2017-ben kezdtem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2019 ősze óta vagyok a kutatócsoport tagja, fókuszom az epileptiform spike tevékenység agyi hálózatokra kifejtett hatásának elemzése. TDK munkát végzek továbbá a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézeténél is, ahol témám “Az állatasszisztált terápia hatása a rehabilitációs programban résztvevő betegekre”. Tanulmányaim mellett szeretek jégkorongozni, utazni és szeretteimmel időt tölteni. Diplomám megszerzése után neurológia szakirányba szeretnék tovább képződni.

Farkas Katalin

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem hallgatója vagyok. TDK munkám témája az Alzheimer-kórprogressziójának vizsgálata a kardiovaszkuláris rizikók, illetve az inflammációs állapottekintetében. A kutatás és az egyetem mellett az Országos Vérellátó Szolgálatnál dolgozom.Szabadidőmben szeretek zenélni, olvasni, növényekkel foglalkozni és nyelveket tanulni.

Lality Sára

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karának hatodéves hallgatója vagyok. 2018 nyara óta veszek részt tudományos diákköri munkában az intézetben. Elsődlegesen az Alzheimer-kór és az epilepszia betegség-, valamint az szubklinikai epileptiform aktivitás kapcsolatával foglalkozom, mely a szakdolgozatom témája is. A tanulmányaim mellett szeretek sportolni, kirándulni és finomakat sütni.

Aloña Aldasoro Zabala

Former visiting Erasmus student

My name is Aloña and I’m from the Basque Country, Spain. I studied a bachelor degree on Biomedical Sciences at Universidad de Barcelona. During my intership in Budapest I took part in the research carried at the National Institute of Clinical Neurosciences, were I had the opportunity to develop my laboratory skills in Neurophysiology. I also enjoy genetics and I’m currently finishing my master degree. On my free time I enjoy horse riding and wildlife.

Neurokognitív Kutatási Központ

1145 Budapest, Amerikai út 57.

Adatvédelem

Cookie Policy

© 2021 Neurokognitív Kutatási Központ. All Rights Reserved. Designed by 5mart Studio