Berente Dalida Borbála

Dr. Bata Zsófia

Dr. Horváth András Attila, PhD

Dr. Katz Sándor, PhD

Dr. Papp Anikó

Dr. Szirmai Danuta

Dr. Zsuffa János András

Farkas Katalin

Kegyes-Brassai Anna Csilla

Prof. Dr. Kamondi Anita, PhD, DSc

Aloña Aldasoro Zabala

Lality Sára

Pál Vanda

Király Anna

Bálint Zsolt

Dr. Horváth András Attila, PhD

igazgató, kutatásvezető

Egyetemi diplomámat általános orvostudományokból, PhD fokozatomat klinikai idegtudományokból szereztem. Fő érdeklődési területem a kognitív hanyatlás idegélettani hátterének kutatása, továbbá a neurokognitív betegségek diagnosztikájának és megelőzési lehetőségeinek fejlesztése. Kutatásaim mellett a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dolgozom, mint egyetemi adjunktus. Ha nem épen a laborban vagy az egyetemen tartózkodom, úgy szabadidőmet kosárlabdával, strandröplabdával és családom, barátaim társaságában töltöm.

Prof. Dr. Kamondi Anita, PhD, DSc

igazgatóhelyettes, kutatásvezető, vezető tudományos tanácsadó

1987-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1992-ben neurológia szakvizsgát tett, 1996-ban elnyerte az orvostudományok kandidátusa címet. 2005-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban klinikai neurofiziológiai szakképesítést szerzett.
1987-1994 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozott, majd a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján folytatta munkáját, ahol 2006-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2010-től kezdődően irányítja az OKITI Neurológiai Osztályának szakmai működését.
1989-1999 között közel 5 évet töltött külföldi intézetekben idegtudományi alapkutatással. Klinikai kutatásokat végzett a különböző eredetű tremorok pathomechanizmusának feltárására, melyért  2012-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Az utóbbi években a Nemzeti Agykutatási Program keretében az Alzheimer-kór és az epilepszia lehetséges kapcsolatát kutatja. Tudományos közleményeinek száma 100 feletti, több tankönyvfejezet és gyakorlati tankönyv szerzője.
A Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Szakképzési Grémiumának elnöke, valamint Neurológiai Grémiumának tagja.
A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Magyar Neurológiai Társaság vezetőségének tagja, az UEMS Board of Neurology valamint Board of Clinical Neurophysiology magyarországi képviselője, valamint az International Federation of Clinical Neurophysiology European Chapter ExCo oktatásért felelős tagja.
Több szakmai és tudományos díj kitüntetettje, többek között elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat és a Széchenyi István Ösztöndíjat, az Ipolya Arnold díjat valamint a Semmelweis Egyetem Oktatói Merit Díját.

Dr. Katz Sándor, PhD

egyetemi adjunktus. posztdoktor kutató

Orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, majd Ph.D. fokozatot molekuláris orvostudományokból, a gyulladás kiváltotta hám-mesenchyma átalakulás vizsgálatából szereztem. Jelenleg anatómusként dolgozom a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében. Fő érdeklődési területem a gyulladás hatásainak vizsgálata a kognitív hanyatlással járó betegségekben.

Dr. Bata Zsófia

PhD hallgató

2012-ben diplomáztam fogorvosként Pécsett. 2016-ban a Semmelweis Egyetemen tettem szakvizsgát Konzerváló Fogászat és Fogpótlástanból, majd 2020-ban Endodontiából. Főbb érdeklődési köröm a restauratív és esztétikai fogászat és az endodontia. Érdekel továbbá a kognitív zavarok és a fogazati státusz összefüggései. Egyetemi munkám mellett pácienseimet a Gellért Dentalban látom el. Szabadidőmben szívesen sütök-főzök, kerékpározok és röplabdázok.

Dr. Szirmai Danuta

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. Az egyetemi éveim során igyekeztem az alapkutatás különböző szegmenseit megismerni, így dolgoztam agykutatással, neuro-genetikával és onko-genetikával foglalkozó laborokban, de mindig is tudtam, hogy egyetem után klinikusként szeretnék majd elhelyezkedni. Jelenleg neurológus szakorvosjelöltként dolgozom az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben, és emellett megkezdtem PhD munkámat, melynek témája a tudat és a tudatzavarok vizsgálata neurofiziológiai módszerekkel, akut idegrendszeri károsodáson átesett betegek körében.

Dr. Zsuffa János András

PhD hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem, majd háziorvostanból és foglalkozás-orvostanból szereztem szakvizsgát. Újbudán dolgozom háziorvosként, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének akkreditált oktatója vagyok.A prevenció elkötelezett híveként, tudományos érdeklődésem fókuszában a kognitív hanyatlás korai szűrésének és megelőzési lehetőségeinek vizsgálata áll.

Dr. Berente Dalida Borbála

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. A munkacsoporthoz 2018 szeptemberében csatlakoztam, tudományos diákköri hallgatóként. A kutatás magával ragadott, jelenleg PhD munkámon dolgozom. Érdeklődési területem a téri-vizuális és vizuomotoros készségek vizsgálata enyhe kognitív zavarban és Alzheimer-kórban. Szabadidőmet sporttal, komolyzenével, sütéssel, a szeretteimmel töltöm.

Dr. Papp Anikó

PhD hallgató

Általános orvosi diplomámat Budapesten a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karán 2009-ben, neurológia szakvizsgámat 2014-ben kiváló eredménnyel szereztem. Klinikai pályafutásomat az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Neurológiai osztályán kezdtem, ahol jelenleg is neurológus adjunktusként dolgozom. Klinikai munkám mellett a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában folytattam tanulmányaimat, melynek keretében a neurodegeneratív betegségek klinikai jellemzőit vizsgálom, különös figyelmet fordítva a megváltozott alvásszerkezet jellemzőire az egyes kórképekben, emellett az alvás és a kognitív hanyatlás, valamint neurodegeneratív folyamat közötti összefüggések kutatására.

Tom Werber

TDK hallgató

General Medicine student at Semmelweis University. Ex-Military infantry medic with experience in PHTLS and advanced trauma treatment. Currently, research interests include Neural degeneration biomarkers, inflammatory causes, and associated network degeneration. Apart from working in the lab, I spend my free time playing Football, Chess and enjoying a good Whiskey!”

Kegyes-Brassai Anna Csilla

MD-PhD hallgató

Semmelweis Egyetem általános orvostan hallgatója vagyok. 2018 szeptembere óta végzek az intézetben tudományos diákköri munkát, aminek fő témája az alvási makrostruktúra összehasonlító vizsgálata major neurokognitív betegségekben. Kutatásaim mellett érdeklődök digitális egészségügyi innovációk iránt és a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében végzek demonstrátori munkát. Szabad időmet sportlással, kirándulással és a szeretteimmel töltöm.

Bálint Zsolt

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános orvostudományi Karán 5. éves hallgató vagyok, jelenlegi kutatási témám a Covid-19 járvány hatása idős emberek kognitív képességeire és mentális egészségére.

Király Anna

TDK hallgató

2016-ban kezdtem egyetemi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az intézetben végzem Tudományos Diákköri munkám, kutatási területem a szubklinikai epileptiform aktivitás és Alzheimer-kór kapcsolata. Tanulmányi elfoglaltságaim mellett legszívesebben biciklizem, lovaglok vagy kirándulok.

Dr. Rosenfeld Viktóra

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. 2018 óta vagyok a munkacsoporttagja, kezdetben tudományi diákköri hallgatóként, jelenleg pedig PhD hallgatóként.Kutatásom témája a kortikális hiperexcitabilitás kognitív funkciókra gyakorolt hatását foglaljamagába. Az egyetemi évek alatt is nagy érdeklődést mutattam a neurológia iránt, így továbbiterveim között szerepel a klinikumban való elhelyezkedés is. Szabadidőmben olvasok,nyelveket tanulok, kirándulok.

Pál Vanda

TDK hallgató

Tanulmányaimat 2017-ben kezdtem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2019 ősze óta vagyok a kutatócsoport tagja, fókuszom az epileptiform spike tevékenység agyi hálózatokra kifejtett hatásának elemzése. TDK munkát végzek továbbá a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézeténél is, ahol témám “Az állatasszisztált terápia hatása a rehabilitációs programban résztvevő betegekre”. Tanulmányaim mellett szeretek jégkorongozni, utazni és szeretteimmel időt tölteni. Diplomám megszerzése után neurológia szakirányba szeretnék tovább képződni.

Farkas Katalin

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója vagyok. 2018-ban csatlakoztam a kutatócsoporthoz, mivelmindig is érdekeltek az idegtudományok. A kutatási témám a demencia longitudinális rizikójánakbecslése multimodális score rendszerek használatával, különös tekintettel a vaszkuláris rizikókra. Aszabadidőmben szeretek utazni, nyelveket tanulni és a szobanövényeimet nevelgetni.

Lality Sára

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karának hatodéves hallgatója vagyok. 2018 nyara óta veszek részt tudományos diákköri munkában az intézetben. Elsődlegesen az Alzheimer-kór és az epilepszia betegség-, valamint az szubklinikai epileptiform aktivitás kapcsolatával foglalkozom, mely a szakdolgozatom témája is. A tanulmányaim mellett szeretek sportolni, kirándulni és finomakat sütni.

Aloña Aldasoro Zabala

Former visiting Erasmus student

My name is Aloña and I’m from the Basque Country, Spain. I studied a bachelor degree on Biomedical Sciences at Universidad de Barcelona. During my intership in Budapest I took part in the research carried at the National Institute of Clinical Neurosciences, were I had the opportunity to develop my laboratory skills in Neurophysiology. I also enjoy genetics and I’m currently finishing my master degree. On my free time I enjoy horse riding and wildlife.

Novák Anett

TDK hallgató

Novák Anett vagyok, negyedéves orvostanhallgató és idén csatlakoztam a csapathoz, így kíváncsian várom, hogy kicsit mélyebben megismerhessem és hatékonyan bekapcsolódhassak az itt folyó kutatásokba. TDK témakörként a téri-vizuális és vizuomotoros készségek vizsgálatával foglalkozom Alzheimer-kórban. Az egyetem mellet szabadidőmben kosárlabdázom, szeretek sütni-főzni, imádom a síelést, jégkorongot. A fotózás, festés és egy jó délutáni kávé a barátokkal, családdal, ami igazán feltölt a mindennapokban a sportok mellett.

Dráviczki Eszter

TDK hallgató

Dráviczki Eszter vagyok. Ötödéves orvostanhallgató. Idén csatlakoztam az intézethez. A témám a Multimodális neurofiziológiai vizsgálatok neurokognitív betegségek szűrésére a korai stádiumban. Szabadidőmben szeretek kirándulni ,futni és olvasni .

Dr. Csernus Emőke Anna

PhD hallgató

Orvosi diplomámat az Újvidéki Egyetemen szereztem. A munkacsoporthoz 2019-ben csatlakoztam. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Képalkotó Klinikájának szakorvosjelöltjeként dolgozom neuroradiológiai érdeklődéssel. Doktori képzésem 2021-ben kezdtem, kutatómunkám témája a kortikális hiperexcitabilitás jelentőségének vizsgálata neurokognitív megbetegedésekben. Szabadidőmben ultimate frisbee-zem és triatlonozom, a zene, a könyvek és a nyelvtanulás a mindennapjaim része.

Radics Eszter

Phd hallgató

A BME kognitív idegtudomány szakán végeztem, a kutatócsoporthoz még a tanulmányaim soráncsatlakoztam. Érdeklődési területem az enhye kognitív zavar és a demencia esetében fennállókognitív diszfunkciók megelőzésének illetve kezelésének nem-gyógyszeres lehetőségei, valamint ezekhatásainak neurobiológiai alapjai. Szabadidőmben szeretek minél többet a természetben lenni,kulturális és művészeti programokra járni illetve szociális kérdésekkel kapcsolatos önkéntes munkátvégezni.

Bolla Gergő

PhD hallgató

A Budapesti Mérnöki Egyetemen végeztem Egészségügyi Mérnökként 2023-ban. A kutató csoporthoz 2021-ben csatlakoztam MSc. hallgatóként, ahol az MRI képfeldolgozás automatizálásán dolgoztam. A későbbiekben gépi tanulás alapú döntéstámogató rendszerek fejlesztésén kezdtem el dolgozni a korai kognitív hanyatlás diagnosztizálása és az ehhez tartozó biomarkerek identifikálása érdekében ami a jelenlegi kutatási területemmé vált. Szabadidőmben szeretek különböző sportokat kipróbálni, fontos számomra a zene és a legtöbb előrelépés, ami a tudomány és technológiához köthető.

Pierson-Bartel Róbert

TDK hallgató

2019-ben kezdtem tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, de már azt két évvel megelőzően kutatómunkába fogtam a Magatartástudományi Intézte szárnyai alatt. Itt a napi változások és az alvás mikrostruktúrája közötti viszonyt vizsgáltuk. Mostani témám a mentális hanyatláshoz köthető EEG biomarkerek felfedezése, mely a XXI. század öregedő társadalmában különösen releváns problémának bizonyul.

Váraljai Christopher

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karán harmadéves hallgató vagyok. Az intézetben végzem tudományos diákköri munkám. Két témában kutatok: az első a demencia epidemiológiája Magyarországon, a második pedig az Alzheimer-kór hatása az autonóm idegrendszerre. Továbbá szeretek tanulmányaim mellett történelmi, filozófiai, valamint szépirodalmi témájú könyveket olvasni, emellett sziklát mászni is kedvelek és vita klubba járok.

Majsai Melinda

TDK hallgató

Majsai Melinda vagyok, 5. éves orvostanhallgató. 1,5 éve csatlakoztam a kutató centrumhoz, kutatási témám epilepszia és autoimmunitás kapcsolatának elemzése. A témámat azért tartom izgalmasnak, mert komlpexen kell hozzáállni és minden orvosi szakterületet érintethet.

Seres Botond

TDK hallgató

Seres Botond vagyok, 23 éves, negyedéves orvostanhallgató a Semmelweis Egyetemen. Az idei évben kezdtem meg a TDK tanulmányaimat az intezeten belül. Kiskorom óta tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni és elsősorban segíteni akarok nekik, ezért kézenfekvő volt, hogy az orvosi hivatást válasszam. A gimnáziumi éveim végén már biztos voltam benne, hogy ebbe az irányba fogok orientálódni, így az érettségi után megkezdtem tanulmányaimat az egyetemen. Azóta minden kihívás során az lebeg a szemem előtt, hogy jó orvos szeretnék lenni, így megteszek érte mindent. 2 olyan terület van, ami igazán foglalkoztat: az egyik a szülészet-nőgyógyászat, a másik pedig a neurológia. A laborban meg fogom próbálni fejleszteni magam és segíteni az intézet munkáját.

Zengő Bettina

TDK hallgató

Zengő Bettina vagyok, orvostanhallgató. Tudományos diákköri munkámat az tavalyi évben kezdtem neurológia iránti érdeklődésem miatt ebben a laborban.

Győrffy Attila

TDK hallgató

Győrffy Attila vagyok, másodéves hallgató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.Az Intézetben idén TDK munkát kezdtem, a neurológia – neuroanatómia iránti érdeklődésem miatt.

Brilli Fabiano

TDK hallgató

Brilli Fabiano vagyok, a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi kar első éves hallgatója.Középiskolába a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumba jártam, atermészettudományos tagozaton érettségiztem fizikából és biológiából. Három állampolgársággalrendelkezem: magyar, olasz és német. Érdeklődési köreim a fizika és a biológia. Különösen azfoglalkoztat, hogy e két tudomány ötvözetét hogyan lehetne felhasználni az orvoslásban és azagykutatásban. Emellett a művészettörténet is nagyon érdekel. Szabadidőmben szeretek szőlőtművelni, teniszezni és horgászni.

Dr. Lázár Tímea

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem. Egyetemi éveim során TDK munkát végeztem pszichiátria témakörben, ezt tovább szerettem volna folytatni, így PhD hallgatóként csatlakoztam a munkacsoporthoz 2023 szeptemberében. Jelenleg a demenciák megelőzési lehetőségeit vettem górcsövem alá kollégáimmal. A kutatás mellett háziorvosi rezidens képzésben veszek részt. Szabadidőmben sportolok, túrázom, kertészkedem és szeretteimmel töltöm az időmet.

Dr. Csukly Gábor

egyetemi docens

Csukly Gábor 1995-ben érettségizett a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. Orvositanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte, ahol 2001-ben szerzett diplomát.Ezután a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán helyezkedett el, ahol először központi gyakornokként,majd klinikai orvosként, később adjunktusként, majd 2022-től egyetemi docensként dolgozik. Pszichiátriaszakvizsgát 2007-ben tett, PhD fokozatot Simon Lajos témavezetésével szerzett 2010-ben, majd 2023-ban habilitált. Több TDK hallgatója is első és második helyet szerzett az egyetemi, valamint az országoskonferenciákon. A rábízott PhD hallgatók közül eddig hárman szereztek fokozatot és további kettőnélindult meg a fokozatszerzési eljárás, illetve teljesítették a házivédésüket. Több éve szervezi a „Központiidegrendszeri MRI vizsgálatok elemzésének elmélete és gyakorlata” és az „Adatelemzés Rprogramnyelven” című PhD kurzusokat.Jelenleg a „Klinikai Idegtudomány és Képalkotás Kutatócsoport”-ot vezeti az Semmelweis Egyetemen. Acsoport fő kutatási területe az érzelemfeldolgozás, illetve szociális kogníció, valamint a percepcióvizsgálata szkizofréniában, illetve ezek kapcsolata a képalkotó vizsgálatokkal mérhető agyikonnektivitással. Ezen túl vizsgálják még a demenciák korai észlelésének és megelőzésének lehetőségeitis. Kiemelt kutatási módszereik az MR képalkotás és a nagy sűrűségű EEG, valamint a neuropszichológiaivizsgálatok. A csoport legújabb kutatási területe a Transzkraniális Mágneses Stimuláció (TMS), különöstekintettel a TMS kezelés alkalmazásának lehetőségeire szkizofrénia kezelésében.Több, mint 60 nagyrészt angol nyelvű tudományos közleménye van, az ezekre leadott összeshivatkozások száma 2990, a Hirsch indexe pedig 28 (Google Tudós, 2023 október). Az elmúlt 10 év sorántöbb nemzetközi és hazai pályázatban töltött be vezető tisztséget, jelenleg egy FK-OTKA és egynemzetközi (JPND – Neurodegenerative Disease Research) konzorciális pályázat vezető kutatója.

Neurokognitív Kutatási Központ

1145 Budapest, Amerikai út 57.

Adatvédelem

Cookie Policy

© 2021 Neurokognitív Kutatási Központ. All Rights Reserved. Designed by 5mart Studio