Berente Dalida Borbála

Dr. Bata Zsófia

Dr. Horváth András Attila, PhD

Dr. Katz Sándor, PhD

Dr. Papp Anikó

Dr. Szirmai Danuta

Dr. Zsuffa János András

Farkas Katalin

Kegyes-Brassai Anna Csilla

Prof. Dr. Kamondi Anita, PhD, DSc

Aloña Aldasoro Zabala

Lality Sára

Pál Vanda

Király Anna

Bálint Zsolt

Dr. Horváth András Attila, PhD

igazgató, kutatásvezető

Egyetemi diplomámat általános orvostudományokból, PhD fokozatomat klinikai idegtudományokból szereztem. Fő érdeklődési területem a kognitív hanyatlás idegélettani hátterének kutatása, továbbá a neurokognitív betegségek diagnosztikájának és megelőzési lehetőségeinek fejlesztése. Kutatásaim mellett a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dolgozom, mint egyetemi adjunktus. Ha nem épen a laborban vagy az egyetemen tartózkodom, úgy szabadidőmet kosárlabdával, strandröplabdával és családom, barátaim társaságában töltöm.

Prof. Dr. Kamondi Anita, PhD, DSc

igazgatóhelyettes, kutatásvezető, vezető tudományos tanácsadó

1987-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1992-ben neurológia szakvizsgát tett, 1996-ban elnyerte az orvostudományok kandidátusa címet. 2005-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban klinikai neurofiziológiai szakképesítést szerzett.
1987-1994 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozott, majd a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján folytatta munkáját, ahol 2006-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2010-től kezdődően irányítja az OKITI Neurológiai Osztályának szakmai működését.
1989-1999 között közel 5 évet töltött külföldi intézetekben idegtudományi alapkutatással. Klinikai kutatásokat végzett a különböző eredetű tremorok pathomechanizmusának feltárására, melyért  2012-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Az utóbbi években a Nemzeti Agykutatási Program keretében az Alzheimer-kór és az epilepszia lehetséges kapcsolatát kutatja. Tudományos közleményeinek száma 100 feletti, több tankönyvfejezet és gyakorlati tankönyv szerzője.
A Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Szakképzési Grémiumának elnöke, valamint Neurológiai Grémiumának tagja.
A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Magyar Neurológiai Társaság vezetőségének tagja, az UEMS Board of Neurology valamint Board of Clinical Neurophysiology magyarországi képviselője, valamint az International Federation of Clinical Neurophysiology European Chapter ExCo oktatásért felelős tagja.
Több szakmai és tudományos díj kitüntetettje, többek között elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat és a Széchenyi István Ösztöndíjat, az Ipolya Arnold díjat valamint a Semmelweis Egyetem Oktatói Merit Díját.

Dr. Katz Sándor, PhD

egyetemi adjunktus. posztdoktor kutató

Orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, majd Ph.D. fokozatot molekuláris orvostudományokból, a gyulladás kiváltotta hám-mesenchyma átalakulás vizsgálatából szereztem. Jelenleg anatómusként dolgozom a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében. Fő érdeklődési területem a gyulladás hatásainak vizsgálata a kognitív hanyatlással járó betegségekben.

Dr. Bata Zsófia

PhD hallgató

2012-ben diplomáztam fogorvosként Pécsett. 2016-ban a Semmelweis Egyetemen tettem szakvizsgát Konzerváló Fogászat és Fogpótlástanból, majd 2020-ban Endodontiából. Főbb érdeklődési köröm a restauratív és esztétikai fogászat és az endodontia. Érdekel továbbá a kognitív zavarok és a fogazati státusz összefüggései. Egyetemi munkám mellett pácienseimet a Gellért Dentalban látom el. Szabadidőmben szívesen sütök-főzök, kerékpározok és röplabdázok.

Dr. Szirmai Danuta

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. Az egyetemi éveim során igyekeztem az alapkutatás különböző szegmenseit megismerni, így dolgoztam agykutatással, neuro-genetikával és onko-genetikával foglalkozó laborokban, de mindig is tudtam, hogy egyetem után klinikusként szeretnék majd elhelyezkedni. Jelenleg neurológus szakorvosjelöltként dolgozom az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben, és emellett megkezdtem PhD munkámat, melynek témája a tudat és a tudatzavarok vizsgálata neurofiziológiai módszerekkel, akut idegrendszeri károsodáson átesett betegek körében. Szabadidőmben kirándulok, teniszezek, zongorázom, festek vagy rajzolok.

Dr. Zsuffa János András

PhD hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem, majd háziorvostanból és foglalkozás-orvostanból szereztem szakvizsgát. Újbudán dolgozom háziorvosként, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének akkreditált oktatója vagyok.A prevenció elkötelezett híveként, tudományos érdeklődésem fókuszában a kognitív hanyatlás korai szűrésének és megelőzési lehetőségeinek vizsgálata áll.

Dr. Berente Dalida Borbála

PhD hallgató

Orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. A munkacsoporthoz 2018 szeptemberében csatlakoztam, tudományos diákköri hallgatóként. A kutatás magával ragadott, jelenleg PhD munkámon dolgozom. Érdeklődési területem a téri-vizuális és vizuomotoros készségek vizsgálata enyhe kognitív zavarban és Alzheimer-kórban. Szabadidőmet sporttal, komolyzenével, sütéssel, a szeretteimmel töltöm.

Dr. Papp Anikó

PhD hallgató

Általános orvosi diplomámat Budapesten a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karán 2009-ben, neurológia szakvizsgámat 2014-ben kiváló eredménnyel szereztem. Klinikai pályafutásomat az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Neurológiai osztályán kezdtem, ahol jelenleg is neurológus adjunktusként dolgozom. Klinikai munkám mellett a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában folytattam tanulmányaimat, melynek keretében a neurodegeneratív betegségek klinikai jellemzőit vizsgálom, különös figyelmet fordítva a megváltozott alvásszerkezet jellemzőire az egyes kórképekben, emellett az alvás és a kognitív hanyatlás, valamint neurodegeneratív folyamat közötti összefüggések kutatására.

Tom Werber

TDK hallgató

General Medicine student at Semmelweis University. Ex-Military infantry medic with experience in PHTLS and advanced trauma treatment. Currently, research interests include Neural degeneration biomarkers, inflammatory causes, and associated network degeneration. Apart from working in the lab, I spend my free time playing Football, Chess and enjoying a good Whiskey!”

Kegyes-Brassai Anna Csilla

MD-PhD hallgató

Semmelweis Egyetem általános orvostan hallgatója vagyok. 2018 szeptembere óta végzek az intézetben tudományos diákköri munkát, aminek fő témája az alvási makrostruktúra összehasonlító vizsgálata major neurokognitív betegségekben. Kutatásaim mellett érdeklődök digitális egészségügyi innovációk iránt és a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében végzek demonstrátori munkát. Szabad időmet sportlással, kirándulással és a szeretteimmel töltöm.

Bálint Zsolt

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános orvostudományi Karán 5. éves hallgató vagyok, jelenlegi kutatási témám a Covid-19 járvány hatása idős emberek kognitív képességeire és mentális egészségére.

Király Anna

TDK hallgató

2016-ban kezdtem egyetemi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az intézetben végzem Tudományos Diákköri munkám, kutatási területem a szubklinikai epileptiform aktivitás és Alzheimer-kór kapcsolata. Tanulmányi elfoglaltságaim mellett legszívesebben biciklizem, lovaglok vagy kirándulok.

Rosenfeld Viktóra

TDK hallgató

TDK munkám a szubklinikai epileptiform működészavar hatása a kognitív folyamatokra egészséges idős populációban.

Pál Vanda

TDK hallgató

Tanulmányaimat 2017-ben kezdtem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2019 ősze óta vagyok a kutatócsoport tagja, fókuszom az epileptiform spike tevékenység agyi hálózatokra kifejtett hatásának elemzése. TDK munkát végzek továbbá a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézeténél is, ahol témám “Az állatasszisztált terápia hatása a rehabilitációs programban résztvevő betegekre”. Tanulmányaim mellett szeretek jégkorongozni, utazni és szeretteimmel időt tölteni. Diplomám megszerzése után neurológia szakirányba szeretnék tovább képződni.

Farkas Katalin

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem hallgatója vagyok. TDK munkám témája az Alzheimer-kórprogressziójának vizsgálata a kardiovaszkuláris rizikók, illetve az inflammációs állapottekintetében. A kutatás és az egyetem mellett az Országos Vérellátó Szolgálatnál dolgozom.Szabadidőmben szeretek zenélni, olvasni, növényekkel foglalkozni és nyelveket tanulni.

Lality Sára

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karának hatodéves hallgatója vagyok. 2018 nyara óta veszek részt tudományos diákköri munkában az intézetben. Elsődlegesen az Alzheimer-kór és az epilepszia betegség-, valamint az szubklinikai epileptiform aktivitás kapcsolatával foglalkozom, mely a szakdolgozatom témája is. A tanulmányaim mellett szeretek sportolni, kirándulni és finomakat sütni.

Aloña Aldasoro Zabala

Former visiting Erasmus student

My name is Aloña and I’m from the Basque Country, Spain. I studied a bachelor degree on Biomedical Sciences at Universidad de Barcelona. During my intership in Budapest I took part in the research carried at the National Institute of Clinical Neurosciences, were I had the opportunity to develop my laboratory skills in Neurophysiology. I also enjoy genetics and I’m currently finishing my master degree. On my free time I enjoy horse riding and wildlife.

Novák Anett

TDK hallgató

Novák Anett vagyok, negyedéves orvostanhallgató és idén csatlakoztam a csapathoz, így kíváncsian várom, hogy kicsit mélyebben megismerhessem és hatékonyan bekapcsolódhassak az itt folyó kutatásokba. TDK témakörként a téri-vizuális és vizuomotoros készségek vizsgálatával foglalkozom Alzheimer-kórban. Az egyetem mellet szabadidőmben kosárlabdázom, szeretek sütni-főzni, imádom a síelést, jégkorongot. A fotózás, festés és egy jó délutáni kávé a barátokkal, családdal, ami igazán feltölt a mindennapokban a sportok mellett.

Dráviczki Eszter

TDK hallgató

Dráviczki Eszter vagyok. Ötödéves orvostanhallgató. Idén csatlakoztam az intézethez. A témám a Multimodális neurofiziológiai vizsgálatok neurokognitív betegségek szűrésére a korai stádiumban. Szabadidőmben szeretek kirándulni ,futni és olvasni .

Dr. Csernus Emőke Anna

PhD hallgató

Orvosi diplomámat az Újvidéki Egyetemen szereztem. A munkacsoporthoz 2019-ben csatlakoztam. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Képalkotó Klinikájának szakorvosjelöltjeként dolgozom neuroradiológiai érdeklődéssel. Doktori képzésem 2021-ben kezdtem, kutatómunkám témája a kortikális hiperexcitabilitás jelentőségének vizsgálata neurokognitív megbetegedésekben. Szabadidőmben ultimate frisbee-zem és triatlonozom, a zene, a könyvek és a nyelvtanulás a mindennapjaim része.

Radics Eszter

MSc hallgató

Kognitív idegtudomány mesterszakos hallgató vagyok, tanulmányaim a BME Természettudományi Karán végzem. Fő érdeklődési területem a neuroplaszticitás és a kognitív hanyatlás összefüggése neurodegeneratív megbetegedésekben, valamint a plasztikusság mérésének neurofiziológiai lehetőségei.

Bolla Gergő

MSc hallgató

A Budapesti Mérnöki Egyetem Egészségügyi Mérnök hallgatója vagyok. 2021-ben végeztem Radiográfusként a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karán amikor a csapathoz is csatlakoztam. A kutatási területem a kognitív hanyatlás biomarkereinek a meghatározása képalkotás segítségével.

Pierson-Bartel Róbert

TDK hallgató

2019-ben kezdtem tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, de már azt két évvel megelőzően kutatómunkába fogtam a Magatartástudományi Intézte szárnyai alatt. Itt a napi változások és az alvás mikrostruktúrája közötti viszonyt vizsgáltuk. Mostani témám a mentális hanyatláshoz köthető EEG biomarkerek felfedezése, mely a XXI. század öregedő társadalmában különösen releváns problémának bizonyul.

Váraljai Christopher

TDK hallgató

A Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karán harmadéves hallgató vagyok. Az intézetben végzem tudományos diákköri munkám. Két témában kutatok: az első a demencia epidemiológiája Magyarországon, a második pedig az Alzheimer-kór hatása az autonóm idegrendszerre. Továbbá szeretek tanulmányaim mellett történelmi, filozófiai, valamint szépirodalmi témájú könyveket olvasni, emellett sziklát mászni is kedvelek és vita klubba járok.

Majsai Melinda

TDK hallgató

Majsai Melinda vagyok, 4. éves orvostanhallgató. Már az egyetem első évében elindult bennem érdeklődés a neurológia irányába, kedvenc tárgyam volt az anatómia, azon belül is az agy apró képletei és azok funkciói. Idén kezdtem az első kutatásomat az Intézetben, amit nagy izgalommal várok.

Seres Botond

TDK hallgató

Seres Botond vagyok, 23 éves, negyedéves orvostanhallgató a Semmelweis Egyetemen. Az idei évben kezdtem meg a TDK tanulmányaimat az intezeten belül. Kiskorom óta tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni és elsősorban segíteni akarok nekik, ezért kézenfekvő volt, hogy az orvosi hivatást válasszam. A gimnáziumi éveim végén már biztos voltam benne, hogy ebbe az irányba fogok orientálódni, így az érettségi után megkezdtem tanulmányaimat az egyetemen. Azóta minden kihívás során az lebeg a szemem előtt, hogy jó orvos szeretnék lenni, így megteszek érte mindent. 2 olyan terület van, ami igazán foglalkoztat: az egyik a szülészet-nőgyógyászat, a másik pedig a neurológia. A laborban meg fogom próbálni fejleszteni magam és segíteni az intézet munkáját.

Kárpáti Kristóf

TDK hallgató

Kárpáti Kristóf, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karának harmadéves hallgatója vagyok. Az intézetben idén, 2022-ben kezdtem a tudományos diákköri munkát. Az anatómiát nagyon kedvelem, azon belül is az idegrendszert, így esett, hogy ehhez a munkacsoporthoz kerültem.

Zengő Bettina

TDK hallgató

Zengő Bettina vagyok, másodéves orvostanhallgató. Tudományos diákköri munkámat az idei évben kezdtem neurológia iránti érdeklődésem miatt ebben az intézetben.

Neurokognitív Kutatási Központ

1145 Budapest, Amerikai út 57.

Adatvédelem

Cookie Policy

© 2021 Neurokognitív Kutatási Központ. All Rights Reserved. Designed by 5mart Studio