• Kutatás
  • /
  • Neurofiziológiai vizsgálatok tudatzavarral járó akut idegrendszeri betegségekben

Neurofiziológiai vizsgálatok tudatzavarral járó akut idegrendszeri betegségekben

Támogató
Kutatás vezetője

Dr. Horváth András Attila

Futamidő

2020- határozatlan

Háttér:

A tudat definiálása bonyolult feladat mind a filozófus, mind a gyakorló neurológus számára. A tudat, az angol nyelvű szakirodalomban, globális képesség, amely magába foglalja az elemi és az intellektuális feladatok tudatos végrehajtását, a gondolkodás, a tervezés, az ítéletalkotás, a felidézés képességét és annak ismeretét, hogy mindezek személyünkhöz tartoznak, tehát hogy öntudatunk. A tudatot és a mögötte álló szerkezeteket tapasztalati úton két szintre osztjuk. Az angol szakirodalomban ez az awareness és a wakefulness, melyet magyarul tudatosság és éberség kettősének fordítunk. Az éberség, vagy ébreszthetőség azt jelenti, hogy az alany külső vagy belső ingerek hatására szemet nyit, reakcióképessé válik. A tudatosság magában foglalja a magasabb rendű kortikális funkciók használatának képességét, az ingerek befogadásán túl jelenti a képességet a belső és külső ingerek feldolgozására és felhasználására. A tudatosság ezen túl a gondolkodás, emlékezés, tervezés képessége, öntudatunk birtokában. Alapvető feltételezésünk az, hogy a tudatossághoz és az éberséghez szükséges struktúrák károsodása vezet tudatzavarhoz.

A subarachnoidalis vérzésben (SAV) kialakuló tudatzavar ritkábban vizsgált entitás, feltehetőleg a vizsgálat nehéz kivitelezhetősége miatt. A SAV kimenetelének fontos prediktora a tudatzavar megléte, illetve súlyossága az akut stádiumban. Az EEG ideális technika a nagy kiterjedésű neurális hálózatok magas időbeli felbontással történő tanulmányozásához. Az egyéb elérhető technikákkal összehasonlítva, költsége jóval kedvezőbb, időbeli felbontása jobb, használata egyszerűbb. Hátránya a gyengébb térbeli felbontása, ez azonban ellensúlyozható az elektróda szám emelésével (ún. high-density EEG). 64 vagy annál több csatornás vizsgálatok csak korlátozott számban állnak rendelkezésre a tudatzavarok tárgykörében. Vizsgálatunk célja a SAV-hoz kapcsolat tudatzavar okainak feltárása sokcsatornás EEG vizsgálattal, illetve a különböző kezelési stratégiák összehasonlítása EEG markereik segítségével.

Elülső agyi artérián található agyi aneurizma szakadást követő subarachnoideális vérzés CT felvétele.

Utoljára frissítve: 2021.06.10.

Neurokognitív Kutatási Központ

1145 Budapest, Amerikai út 57.

Adatvédelem

Cookie Policy

© 2021 Neurokognitív Kutatási Központ. All Rights Reserved. Designed by 5mart Studio